användbara artiklar

Ladda ner gratis, öppen källkodböcker från OpenStax College

Läroböcker är oerhört dyra (för att inte tala om besvärliga och tunga i dött trädformat). Smarta studenter kan hämta gratis digitala läroböcker från flera källor, inklusive en som vi inte har nämnt tidigare: Rice University: s OpenStax College.

Detta ideella initiativ stöds av filantropiska stiftelser och de granskade läroböckerna tillhandahålls till över 200 universitet och högskolor, såväl som enskilda studenter. För närvarande finns cirka ett dussin läroböcker tillgängliga, som främst täcker vetenskaperna, men historia, ekonomi och andra ämnen kommer snart.

OpenStax-böckerna finns i PDF- och EPUB-format och du kan också läsa dem online (även från mobila enheter). Om du vill kan du också anpassa omslaget till läroboken eller till och med skriva om delar av en och skriva ut den.

Även om urvalet är litet just nu, är detta definitivt en webbplats att bokmärke för att hålla ett öga på för nästa termin. Lågpris, öppen utbildning FTW!

OpenStax College | via Fråga Bob Rankin