användbara artiklar

Använd RASCI-matrisen för att hantera ansvar i ett projekt

Att driva ett projekt är komplicerat. Om du har en stor grupp människor med dåligt definierade roller kan arbetet snabbt slipa till stillhet. Hantera istället vem som ska göra vad med en RASCI-matris.

Som affärsblogg Inc. förklarar, med en RASCI-matris kan du kartlägga vem som är ansvarig för vilken aspekt av en uppgift i ett projekt. För varje uppgift kan en person ha en av fem roller, som delas upp enligt följande:

  • Ansvarig: Det här är personen som gör jobbet för att slutföra uppgiften.
  • Ansvarig: Det här är den person som är ansvarig för att övervaka att uppgiften är utförd och korrekt utförd.
  • Konsulterad: Denna person kan användas för att väga in uppgiften, men är inte nödvändigtvis ansvarig för att utföra arbetet med den.
  • Support: Den här personen har till uppgift att hjälpa den ansvariga personen. Som konsulterat, men ger ytterligare arbete.
  • Informerad: Människor som varken är ansvariga för att utföra arbetet eller som ansvarar för att det har slutförts, men som bör hållas uppdaterade om dess framsteg.

Den här matrisen bygger på att helt enkelt lyfta fram vilken roll varje person måste spela för varje uppgift. Det undviker alltför vanliga, "jag trodde att ta hand om det, " misstag som håller upp större projekt.

5 Överraskande vanor för VDar för Unicorn | Inc.